Eis Geschicht

Iwwer een

Hie, ech sinn Franzi-den funder an Eegener vun Codeso Living.

Ech wëllt dir mien Storie vun der Start vertellen, so ee kit mei Personalen...

Ech büs elo 42aar oll an d'Raad um mien Hartprojekt Codeso ass e langn deen.

Vir mei mei 20 Jord hat ech ermaachen an Verkooun a markering vun Groot bekannte Kompaniere, fräacht an de Mediaindust. Meen einfache Gool

"Life ass wat gesieden, wenn dir feelen

An 2016 ee eréis Geisch wäicher äus der Schrëft vun der Schrëft vun mie Liede: gesalth, Work, private.

Meer, wann ech ee Däi leelen hult, ass dat krises ëmmert ee Upon

Een vun mien fabricht-Souten ass dësen vun John F. Kennedy:

"Deen Chinesez benotzt zwee Brusels-Strook fir d'Zuert "crisis" schreiwun. Een Pinsielt stäert fir Danger; den aner fir Opës. In e Kris, wesselt d'Horz, - abhers d'Uchwungs.

Väer dorm hu ech ech weistenachen mat mien Wert an oe wier wicht ass mich in liede. An mat, dat ech wirkt gill

Codeso

"Fashion ass mien äuslatt" ass ëmmer ëmmer maksimum- an Carrie mien Grot Still-Model. Dës Passion ass een Love fir maximalism Interior.

Dat ass ech ëmmer d's Dream vun mien sjäer-A la Sex an d'Stad. An 'n Start 2020 ass he e Realiteit. Wann ech mer mien Home Offier un dës den coronavirus integraten, ech start een Desk mat een Glamfaktor.

Mee mood-Baard op Pinterest & Co. deet schot gräg, an ech wesselt äus unwach ech wären. D'iuniste Problem war: ech ech kien mat der D'Gerësch, déi mein Stil agert. An a am amgen schnell fir d'Glamorus Living & Interior a alls fäichen. Ech hudd eep der Schlëscht äusst.

Codeso wäert.