BOSA x CONSTANCE GUISSET

  Filter

   Constance Guisset wäert an 1976 an der Gräich Paris-Afscht, an ass elo an der Paris gesunden mat hier Studio, 'Ecole nationale supérieure de පෙ industrielle' (ENSCI) am 2007. Am 2008 huet se äusch eerscht präung mat de "Grand Prix du Design de la Ville de Paris" an de Ausgewiung vun Maison & Objet un d'Teen best Designer vun der Joer. Vanda, am huen Design Studio, designers a Architekter op de Felden vun produkt-Enduwen


   Designer Constance Guisset

   Guisset vum Arbeid ass d'Sichen fir ee Balance mat der Ergonomike, Delicacy an fantasie. Dëst fawunt Objekten, déi Adressbewegen, Lichtséit an surprist an a find an innovative Oplossingen fir d'Abragen vun der Meanschput fir allens Objekten uflieden.

   Constance Guisset vum Kliënter fonkt Petite Friture OO Louis Vuitton och. Vir de tradisjonelel Itaalse Label Bosa Constance huet der Sumptuous Fusca vase Sammell.